LignosSkivan på webben
Magnolia stellata

Funktioner

LignosSkivan 4.0 består av flera delar där du kan söka eller bläddra fram växter. Du kan testa dig själv samt göra ett prov där du även lär dig att stava växtens namn. Vinterkvist finns inlagda i ett enklare format, utan dessa funktioner.

skärmbild - detaljbild för en växt

Sommarkvistdelens funktioner

Växtlista

I växtlistan finns alla växter listade i alfabetisk ordning enligt det vetenskapliga namnet. Genom att dubbelklicka på en växt visas informationen om den växten. Därifrån kan man sedan klicka vidare till nästa växt. Växter markerade med * är sorter och visas med en kortfattad beskrivning och bild under respektive art

.skärmbild - växtlista

Sök

Sökfunktionen fungerar både med vetenskapligt och svenskt namn. Man kan söka på hela eller delar av namnet och får då en träfflista med växter som innehåller de sökta orden. Genom att klicka i kryssrutorna kan man välja att begränsa sökningen till enbart lövfällande, vintergröna, barr eller olika kombinationer av dessa.

skärmbild - sök bland alla växter

Testa dig själv

I den här delen kan man testa sig själv genom att bara bilderna visas till en början. All text är borttagen, men man kan klicka runt bland flikarna som vanligt. När man tror att man vet vilken växt det är klickar man på "visa text" för att få fram svaret. Växternas ordning slumpas fram. Innan man kommer till testet får man en fråga om man vill ta mer alla växter i testet. Svarar man nej här ges man möjlighet att välja vilka växter som ska visas.

skärmbild - testa dig själv

Prov

Den sista delen är ett prov innehållande 10 växter. Här slumpar programmet fram en växt och en bild under den växten. Genom den lilla pilen kan man klicka runt tills man tror sig veta vilken växt det är. Då anger man antingen det svenska eller det vetenskapliga namnet och klickar på ”Rätta”. Här tränar man även sin stavning genom att programmet bara godkänner fullständigt rättstavade svar. När testet är slut erbjuds man att göra de man missade igen. Innan man kommer till provet får man en fråga om man vill ta mer alla växter i provet. Svarar man nej här ges man möjlighet att välja vilka växter som ska visas, dock minst 10 st.

skärmbild - prov

Som en bonus ingår den gamla versionen av LignosSkivan - Vinterkvist i version 4.0 av LignosSkivan. Den är inte lika omfattande. Här finns all information presenterad på en och samma bild och du kan bara klicka framåt och bakåt.