LignosSkivan på webben
Prunus sargentii
 

LignosSkivan är ett interaktivt hjälpmedel vid inlärning av vedartade växter (lignoser) som innehåller 370 växter i sommarskrud. Utöver de 370 växterna finns 600 sorter beskrivna med en kortfattad beskrivning och bild. Därtill kan läggas ca 150 växter på bar kvist som visas i en enklare variant. De 370 växterna visas i sin helhet genom 9 olika flikar där text och bilder kombineras under kategorierna habitus, blad/barr, blom, frukt, bark, användning, övrigt och identifiering. LignosSkivan innehåller totalt över 8500 bilder och mer än 250 sidor faktaspäckad text.

LignosSkivan är ett utmärkt kursmaterial till växtkännedomskurser eller för den som på egen hand vill fräscha upp växtkunskaperna. LignosSkivan ger även stöd vid projektering, då den i ord och bild ger information om växternas storlek, form och användning.
LignosSkivan i kombination med fältstudier ger dig en mycket god grund i växtkännedom för träd och buskar.

I version 4.0 har vi uppdaterat skivan med ett 60 tal nya barrväxter samt ca 90 sorter. Det motsvara mycket väl det sortiment av barrväxter som används i Sverige. Nytt för version 4.0 är även att det ges möjlighet att söka på de inlagda sorterna.

Textdelen i version 4.0 finns även som två utskrivbara pdf-dokument som omfattar över 250 sidor text.
 


LignosSkivan levereras på en CD-romskiva och för att kunna använda skivan behöver du en PC med CD-romläsare samt windowstillägget .Net Framework installerat (medföljer på skivan). LignosSkivan fungerar tyvärr inte på Mac i dagsläget.